Logo

Konsultacje doradców metodycznych Pracownia_Humanistyczna

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Pracownia Humanistyczna


Zapraszamy na konsultacje.
PRACOWNIA HUMANISTYCZNA
kierownik: Iwona Rostankowska - edukacja humanistyczna, język polski, egzaminy zewnętrzne, edukacja wielokulturowa, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty
Katarzyna Karska-Rasmus - język niemiecki, dyplomowany mediator
Anna Rupińska - redaktor czasopisma UczMy, dziennikarstwo